تعاریف و اصطلاحات

مغلطه ی جواب دادن بدی با بدی (Two Wrongs Make A Right) ، مغلطه به زبان آدمیزاد (218)

تعریف: مغلطه جواب دادن بدی با بدی موقعی اتفاق می افتد که شخصی سعی کند بدی ای را که در حق کسی نموده با این بهانه که او هم حاضر است آن بدی را در حق خودش بکند/آن بدی را در حق خودش نموده توجیه کند.

11 شهریور 1399

تبدیل شدن ولیعصر به خیابان کامل برای ثبت جهانی

ایسنا/ براساس سخنان معاون شهرسازی شهرداری تهران، تبدیل شدن ولیعصر به خیابان کامل برای ثبت جهانی صورت می گیرد.

28 مرداد 1399

چرا Celeste در سبک سکوبازی یک شاهکار است ، جعبه ابزار بازی سازان (89)

چند سالی می گردد که کانال یوتیوب جعبه ابزار بازی سازان (Game Makers Toolkit) در ویدئوهایی کوتاه و آموزنده به آنالیز و توصیف جنبه های مختلف بازی های ویدئویی و مفاهیم مربوط به این حوزه می پردازد. من تصمیم گرفتم محتوای این ویدئوها را با کمی تصرف و منطبق کردن آن با...

25 مرداد 1399